MM87 — uusi lähikytkin Suomesta

http://mestarimallit.com/

Valvoja: PeS

PeS
Veturinkuljettaja
Viestit: 964
Liittynyt: 17.12.2007 10:03

MM87 — uusi lähikytkin Suomesta

Viesti Kirjoittaja PeS »

Kytkin_1.jpg
Miten päästä eroon puskinpalkin alla lerpattavasta koirankopista.

Koirankopille kenkää
Suomalainen kytkee lähelle

Lähikytkinmekanismi on nykyisin vakiovaruste lähes kaikissa H0-malleissa. Mekanismiin liittyvä NEM-tuppelo on kuitenkin koirankopin kokoinen murikka. MM87-kytkin on yksi tapa päästä kauneusvirheestä eroon.

Lähikytkinmekanismi ja NEM-tuppelo ovat lähes ainoita asioita, joiden standardoinnissa eurooppalainen pienoisrautatieteollisuus on onnistunut. Tähän on syynsä. NEM-tuppeloiden yhtenäinen mitoitus varmistaa sen, että tuppeloon voi asentaa juuri sellaisia kytkimiä, mitä harrastajat haluavat käyttää.

Lähikytkinmekanismin lisäksi tarvitaan lähikytkin. Vaunujen lähikytkentä tarkoittaa sitä, että suoralla radalla yhteenkytkettyjen vaunujen puskinlautaset ovat lähes kiinni toisissaan, jolloin vaunujen väliset lähikytkimet muodostavat yhtenäisen ja taipumattoman tangon. Kun vaunut liikkuvat kaarteissa, työntävät lähikytkinmekanismien kulissikaaret tankoa ulospäin. Samalla kytkinten päät työntyvät ulospäin, jolloin vaunujen puskinlautaset eivät pääse takertumaan — tai edes koskemaan — toisiinsa. Kun juna siirtyy kaarteesta suoralle osuudelle, kiskovat lähikytkinmekanismien jouset kytkinvarret taas perusasentoonsa — lähemmäs puskinlautasia, jolloin myös vaunujen puskinlautaset ovat taas miltei kiinni toisissaan.

Vaikka mekanismien perustoiminta ja NEM-tuppelo ovat standardoituja, ovat itse lähikytkimet valmistajakohtaisia. Lähes kaikilla valmistajilla on omanlaisensa lähikytkin — joillakin valmistajilla useita erilaisia. Yhteistä niille on se, että eri valmistajien kytkimet eivät kytke keskenään.
Yhteistä lähikytkimille on myös se, että ne ovat fyysisesti suurikokoisia. Tähän on monta syytä. Yksi syy on valmistusmenetelmä. Toinen syy on yhteensopivuuden varmistaminen menneisyydessä tehtyjen teknisten ratkaisujen kanssa. Samasta syystä NEM-tuppelo suuri — koirankopin kokoinen.

Kytkin_2.jpg
Ilman NEM-tuppeloa asennettu MM87 — sivusta katsottuna vierasta tavaraa ei enää juurikaan näy.

Missä luuraavat fine scale-ratkaisut?
Jostain syystä lähikytkentä ei ole kiinnostanut piensarjavalmistajia tai rakennussarjoja tuottavia yrityksiä. Syynä saattaa olla se, että fine scale –järjestelmissä käytettävät minimikaarresäteet ovat harvoin alle metrin, joten puskinlautaset asettuvat muunlaisillakin kytkimillä melko lähelle toisiaan — tosin eivät koskaan yhtä lähelle kuin lähikytkennässä.

Markkinoilta siis puuttuu kokonaan fine scale-kalustoa varten kehitetty lähikytkin, joka olisi sekä pienikokoinen että muistuttaisi edes jollain tapaa oikeaa kytkintä. Fine scale –kaluston valmistajat ilmeisesti ajattelevat, että jos joku haluaa käyttää lähikytkentää, niin sovittakoot massavalmistajien ratkaisut vaunuihinsa.

Yleensä fine scale –ja proto scale kytkimet imitoivat oikeita ruuvikytkimiä tai skaaloja harrastavat ovat kehittäneet kokonaan omanlaisensa kytkimet. Tällaisia ovat mmm. Alex Jackson –kytkin, Sprat and Winkle –kytkin tai ruotsalainen TB-kytkin.

Monissa fine scale-standardeissa vaunujen työntäminen perustuu siihen, että vaunuja työnnettäessä puskinlautaset ovat toisiaan vasten — kuten oikeitakin vaunuja työnnettäessä. Massatuotantomalleissa vaunujen työntäminen taas tapahtuu aina kytkinvarren avulla, jolloin puskinlautaset eivät koske toisiinsa.

MM87 iskee välimaastoon
Lähikytkentä on kuitenkin hyvä ajatus. Jälkiasennettavia teollisesti tuotettuja lähikytkinmekanismeja on saatavilla ja vaunujen asettuminen lähelle toisiaan näyttää mukavalta. Tämä oli lähtökohta, kun ryhdyin miettimään mahdollisimman pienikokoisen kytkimen kehittämistä, joka toimisi sekä NEM-tuppeloon asennettuna, mutta myös ilman tuppeloa — ja ennen kaikkea lähikytkimenä.

Muitakin reunaehtoja kehitystyölle asetettiin. Kytkimen pitäisi toimia suomalaisissa vetureissa hyvin yleisesti käytettyjen kytkinkoukkujen kanssa. Lisäksi kytkin pitäisi voida valmistaa edullisesti niillä menetelmillä, joilla piensarjamallit yleensäkin valmistetaan.

Lenkkikytkin on käytännössä ainoa vaihtoehto silloin, jos kytkimen pitäisi voida toimia vetureihin asennettujen kytkinkoukkujen kanssa. Märklinin lähikytkintä lukuun ottamatta lähikytkimet eivät kuitenkaan perustu lenkkikytkinajatukseen. Lenkkikytkin on muutenkin hyvä lähtökohta kehitystyölle: sen perusmitat on määritelty NEM 360 –standardissa. Ruutia ei siis tarvitse keksiä kokonaan uudestaan, vaan hyväksi havaittuja käytäntöjä voi soveltaa.

Nyt siis vain miettimään sitä, miten perinteisestä lenkkikytkimestä voisi kehittää pienikokoisen ja huomaamattoman lähikytkimen.

Kytkimen periaatekuva aukeaa klikkaamalla liitetiedostoja.
Kytkin_3.jpg
Kytkin_4.jpg
Taipumaton lenkkikytkin

Tavanomaisessa lenkkikytkimessä kytkinvarren päässä oleva koukku pääsee kääntymään siihen kytkeytyneen lenkin sisäpuolella. Samalla koukku pääsee liikkumaan myös sivusuunnassa lenkin sisällä. Lähikytkennässä näin ei voi olla.

Kahden yhteen kytketyn kytkinvarren lukitseminen taipumattomaksi tangoksi onnistui muutamalla kikalla. Ensinnäkin kytkinvarsien päiden — ”naamojen” — on muodostettava suora pinta. Kytkennässä naamojen on myös asetuttava melko tiiviisti toisiaan vasten.

Kytkinlenkin lukkiutuminen kääntymättömäksi hoidettiin kahdella kytkinvarren sivuihin muodostuvalla V:n mallisella uralla. V:n muoto varmistaa sen, että pudotessaan lenkki ohjautuu uran pohjalle. Uran pohjan mitoitus taas vastaa likimain syövyttämällä valmistetun lenkin materiaalin leveyttä. Tässä tosin pelkkä laskennallinen yhteneväisyys ei toiminut — uralle piti etsiä sopiva välys kokeilemalla.

V:n mallisen uran etureunassa on lyhyt pystysuora pinta. Tämä varmistaa sen, että vedossa kytkimen lenkki ei pääse nousemaan urasta viistettyä V:n reunaa pitkin. Ensimmäisessä versiossa piirsin vielä pystysuoran pinnan yläreunaan väkäsen, jolloin vedossa lenkki ohjautuu väkäsen alle eikä taatusti pääse nousemaan urasta. Tämä ”suomalaisiin erityisolosuhteisiin” kehitetty Fremo-FIN-nimen saanut kokeilukytkin toimi liiankin hyvin. Lenkkejä ei saanut nostettua irti ilman järeitä työkaluja — niin hyvin lenkki tarrasi väkäsen alle. Välystä lisäämällä väkäsellä varustettua versiota voisi ehkä käyttää. Irtikytkentä asemalla edellyttää kuitenkin sitä, että ennen kytkinten irrottamista vaunurunko on painettava veturilla ”kasaan”.

Kytkinlenkin etureuna on muotoiltu suoraksi. Tavanomaisissa lenkkikytkimissä lenkin etureuna sen sijaan on yleensä lievästi kaareva.
Kytkinvarren päässä — sen toisella sivulla — on lisäksi väkänen. Väkänen estää kytkinvarsien sivuttaisen liukumisen, kun kytkimet on kytketty yhteen.

Näillä eväillä lenkkikytkin muuntui lähikytkimeksi. Samalla kavensin kytkinvartta ja lenkkiä NEM-standardin mitoista. MM87-kytkimen varren leveys on 3,2 millimetriä, mikä vastaa NEM-tuppelon sisämittaa. Toisen kytkinmallin voi nimittäin asentaa NEM-tuppeloon. Jos NEM-tuppeloa ei käytetä, voisivat kytkinvarsi ja kytkinlenkki olla todennäköisesti tätäkin kapeammat. Tarkoituksena on vielä tehdä kytkimestä kapeampi kokeilumalli.
MM87-kytkimeksi nimetty kytkin sallii pienen pystysuuntaisen virheen, kun vaunuja kytketään yhteen — samaan tapaan kuin tavanomaiset lenkkikytkimetkin sietävät jonkin verran pystysuuntaista virhettä.

Näin MM87-kytkin kootaan — vain kaksi irtonaista osaa:
Kytkin_5.jpg
Kytkin_6.jpg
Kytkin_7.jpg
Kytkin_8.jpg

LUOKATONTA LERPATTAMISTA
Lähikytkinmekanismi on nykyään lähes poikkeuksetta integroitu vaunujen rakenteisiin. Jälkiasennettavista lähikytkinmekanismeista tunnetuimmat ovat Symoba, Ribu, Weinert ja Roco. Lisäksi Saksasta löytyy muutamia syövyttämällä valmistettuja piensarjavalmistajien mekanismeja.

Vaunuihin integroitujen lähikytkinmekanismien laatutaso vaihtelee melkoisesti. Osa mekanismeista on luokattomia. Mekanismit joko takertelemat kääntyessään tai niihin kiinteästi asennettu NEM-tuppelo ei asetu standardin mukaiselle korkeudelle. Monissa mekanismeissa pystysuuntaista välystä on aivan liikaa.

Lähikytkinten käyttö edellyttää lähikytkinmekanismeilta kuitenkin kohtuullista pystysuuntaista tarkkuutta. Moni lähikytkin on suunniteltu siten, että kytkinkorkeuden pitää olla ”oikea” — siis kohdallaan — tai muuten kytkimet eivät kytke.

Vaunujen lähikytkinmekanismien kytkinkorkeus — eli käytännössä NEM-tuppelon korkeus — on aina syytä tarkistaa tulkilla. NEM 362 –standardi määrittelee selväsanaisesti NEM-tuppelon korkeuden. Standardin määrittelemä toleranssi tuppelon korkeuden vaihtelulle on +/- 0,2 millimetriä. Tämä on melko vähän. Tehtaan pakkauksista radalle nostetun vaunun NEM-tuppelon korkeus voi kuitenkin heittää useammalla millimetrillä. Toinen yleinen ongelma on se, että NEM-tuppelo lerpattaa viistossa kulmassa alaspäin.

Mikä avuksi? Mekanismiin liittyvän kytkinvarren pystysuuntaisen välyksen poistaminen voi auttaa. Tässä apuna voi käyttää erilaisia muovilevyistä leikattuja täytepalasia, joilla mekanismin varsi topataan oikealle korkeudelle.

Siksi MM87-kytkimen sovittaminen suoraan Symoban mekanismin tappiin ilman NEM-tuppeloa on mitoitettu tiukaksi. Tällä eliminoidaan yksi väljyys. Sovittaminen edellyttää Symoban asennustapin ohentamista hiomalla, jotta kytkinvarsi asentuisi tiukasti tapin ympärille.

NEM-tuppelon korkeus olisi aina syytä tarkistaa tulkilla
Kytkin_9.jpg
Videokuvaa kytkimillä varustetun junan kulusta on nähtävillä Mestarimallien facebook-sivuilla.
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.
Junnailija
Lämmittäjä
Viestit: 108
Liittynyt: 22.11.2016 15:56

Re: MM87 — uusi lähikytkin Suomesta

Viesti Kirjoittaja Junnailija »

Upeeta!
Tähän vielä tuhannen taalan kysymys: Kytkeytyykö MM87 myös tavallisiin lenkkikytkimiin, kuten esmes Rocoon?
Mutta vaatii kyllä aika pientä näpertämistä. Eli pitäisi saada nuoret, hyväsilmäiset työttömät sankoin joukoin rakentamaan näitä valmiiksi...:-)

Junnailija
Onko Mikkeliin mänijöitä? Juna män justiisa!
PeS
Veturinkuljettaja
Viestit: 964
Liittynyt: 17.12.2007 10:03

Re: MM87 — uusi lähikytkin Suomesta

Viesti Kirjoittaja PeS »

En ole kokeillut kytkentää tavanomaisen NEM 360 -lenkkikytkimen kanssa. Teoriassa sen pitäisi kytkeä, koska MM87-kytkimen mitoitus perustuu NEM 360 -lenkkikytkimeen. En tosin ole edes osannut ajatella tällaista mahdollisuutta, koska tavoitteenahan on päästä eroon kaikista hirvityksistä :D

Pienoismallien rakentaminen edellyttää aina jonkin verran sorminäppäryyttä. Kytkimen taivuttelu ei ole mitenkään hankala homma tässä mielessä — enkä itsekään ole enää hyväsilmäinen teini, vaan joudun käyttämään sekä laseja että luuppia.

Keskustelu pienoisrautateistä on muuten siirtynyt lähes yksinomaan naamakirjaan. Siellä on useampia alan ryhmiä, kuten "Pienoisrautatietekniikka", "Pienoisrautatieharrastus" ja "Pienoisrautatieharrastajat". Mestarimalleilla on myös oma naamasivustonsa, jossa mm. videokuvaa junasta, jossa on käytössä MM87-kytkimet. Siispä naamaan keskustelemaan.

Etenkin kuvien lisääminen tälle sivustolle on äärettömän hidasta ja kömpelöä. Välistä kuvien lisääminen ei onnistu lainkaan. Siksi olen siirtänyt painopisteen lähes yksinomaan naamaan.
Junnailija
Lämmittäjä
Viestit: 108
Liittynyt: 22.11.2016 15:56

Re: MM87 — uusi lähikytkin Suomesta

Viesti Kirjoittaja Junnailija »

Näiden standardien kanssa ongelma ei ole pelkästään se, että ns. standardeja on tuhottoman monta, vaan myös se, että kukaan ei varmaan koskaan ehdi standardisoida omaa kalustoaan täydellisesti, vaan aina jää joitain orpoja, joihin tavallisen pulliaisen on jopa liian vaikeata asentaa uusia standardinmukaisia nippeleitä. Siksi taaksepäin yhteensopivuus on yleensä erittäin tärkeä onminaisuus -- vaikka se rajoittaakin kehitysvauhtia. Mutta mikäs kiire meillä on?

Olen käväissyt muutaman kerran naamakirjassa. En tykkää. Tuhottomasti turhanpäiväistä roskaa täysin järjestelemättömässä kaaoksessa. Ja uutta jöötiä tulee enemmän kuin ehtii lukea. Täällä on sentään joku järjestys, ja jöötiä ei juurikaan ole. Tosin, aika hiljaistahan täällä on... :(

Junnailija
Onko Mikkeliin mänijöitä? Juna män justiisa!
PeS
Veturinkuljettaja
Viestit: 964
Liittynyt: 17.12.2007 10:03

Re: MM87 — uusi lähikytkin Suomesta

Viesti Kirjoittaja PeS »

Pienoisrautatieteollisuuden historia on niin pitkä, että yhteensopivuus kovin kauas taaksepäin on lähes mahdotonta. Tämän vaatimuksen kanssahan eurooppalainen pienoisrautatieteollisuus joutuu yhä taistelemaan. Toisaalta tekniset mahdollisuudet kehittyvät ja toisaalta asiakkaiden toiveet muuttuvat — rikkana rokassa on vielä menneisyydessä tehdyt tekniset valinnat, jotka ovat osin vanhentuneita ja/tai osin epäonnistuneita. Kaiken lisäksi pienoisrautatieharrastajat eivät ole edes homogeeninen asiakasryhmä, vaikka Suomen vinkkelistä se siltä voi näyttää.

Englannissa on tehty muutamia melko rajuja linjauksia. Esimerkiksi N-skaalan standardointi laitettiin kertaheitolla uusiksi suurimpien valmistajien yhteisellä päätöksellä. Tämän jälkeen harrastajille ilmoitettiin, että uusi liikkuva kalusto ei sitten enää välttämättä toimi ennen vuotta 2000 valmistettujen raidemateriaalien kanssa. Tämä ei aiheuttanut suurempaa nurinaa, vaan itse asiassa muutos koettiin positiivisena — vaikka vanhat kamat eivät enää olleetkaan ilman justeerauksia yhteensopivia uusien kanssa.

H0:ssa lähikytkimet ovat tyypillisesti valmistajakohtaisia. Ne eivät kytke naapurin lähikytkimien kanssa. Märklinin lähikytkin taitaa olla ainoa, joka on suunniteltu kytkemään yhteen vanhojen NEM 360 -lenkkikytkimien kanssa. Tämä onkin Märklinin lähikytkimen heikkous. Se on teknisesti yksi parhaimmista — ehkä jopa parhain — massavalmistajien lähikytkin, mutta se on fyysisesti yhtä suuri kuin vanhat lenkkikytkimet. Hyvästä ideasta muodostui isokokoinen jöötti, kun sen piti voida toimia yhdessä ikivanhojen lenkkikytkinten kanssa. Ymmärrän toki lähtökohdan: vanhat Märklinin lenkkikytkimet on niitattu osaksi vaunujen rakenteita. Niiden vaihtaminen ei aina ole helppoa — joillekin jopa mahdotonta.

Kytkinongelmaa sentään liudentaa se, että on olemassa NEM-tuppelo, johon lähes kaikki kytkimet sopivat. Lähikytkinten lisäksi myös lenkkikytkimet. Harrastajiilla on siis mistä valita. Jos kaikesta huolimatta halutaan joku fine scale -tyyppinen kytkin, niin sitten on tiedossa jonkin verran asennustyötä, mutta kaikesta päätellen tätäkin tehdään.

MM87-kytkimen rajoitteeksi taas asetettiin se, että sen on voitava kytkeä vetureihin asennettujen koukkujen kanssa. Tilannetta helpottaisi se, jos MM87-kytkimen voisi valmistuttaa teollisesti valmiiksi tuotteeksi rakennussarjan sijasta. Siihen ei kuitenkaan ole suomalaisilla markkinoilla mahdollisuutta. Meillä on noin 600 valmsta Suomi-vaunua. Tarkoituksena olisi vaihtaa kaikkiin vaunuihin MM87-kytkin. Katsotaan kestääkö pää tämän projektin.
Junnailija
Lämmittäjä
Viestit: 108
Liittynyt: 22.11.2016 15:56

Re: MM87 — uusi lähikytkin Suomesta

Viesti Kirjoittaja Junnailija »

Kannattaisi varmaan kuitenkin kokeilla sitä kytkentää tavanomaisen NEM 360 -lenkkikytkimen kanssa, kun kerran mittaperusteetkin ovat samat? Voisi moninkertaistaa pienet mutta vähäiset markkinat, ehkä jopa avata hulppeat vientinäkymät, kun kaikkien hirvitystenkin omistajat voisivat siirtyä pikkuhiljaa ja tarpeen mukaan uusiin MM87-kytkimiin.

Junnailija
Onko Mikkeliin mänijöitä? Juna män justiisa!
PeS
Veturinkuljettaja
Viestit: 964
Liittynyt: 17.12.2007 10:03

Re: MM87 — uusi lähikytkin Suomesta

Viesti Kirjoittaja PeS »

Lähikytkinvalmistajien tavoitteena lienee se, että siirryttäisiin käyttämään lähikytkentää, kun kerran lähikytkinmekanismit ovat järestään jo kaikissa massatuotantomalleissa. Tämä on hyvin helppoa: revitään NEM 360 -lenkkikytkimet irti NEM-tuppeloista ja sujautetaan tilalle joku lukuisista lähikytkimistä. MM87-kytkin sopii myös NEM-tuppeloon, joten tässä mielessä päästään ainakin osin samalle viivalle muiden valmistajien kanssa — tosin MM87 on rakennussarjamuotoinen. Se on oikeastaan täysin toisarvoista, kytkeekö se NEM 360 -lenkkikytminen kanssa, koska tavoitteena on päästä eroon vanhoista lenkkikytkimistä.

Em. asioiden lisäksi meidän tavoitteena on päästä eroon NEM-tuppelosta, joka suurikokoisena murikkana on vieras esine. Tämä tavoite toteutuu siinä tapauksessa, mikäli vaunussa on Symoban valmistama lähikytkinmekanismi. Kaikissa Mestarimallien vaunuissa sellainen on. Teemme vielä sellaisen kytkinversion, joka voidaan kiinnittää Rocon lähikytkinmekanismin varteen, kunhan NEM-tuppelo on veistetty siitä pois.